POHOTOVOST PLYN: 1239

Vítejte na portálu PPD

Přihlášení klientským certifikátem

Tento portál slouží pro elektronickou správu agendy Pražské Plynárenské Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská Plynárenská a.s.
Pro vstup do portálu je vyžadován elektronický certifikát vydaný První certifikační autoritou, a.s. (I.CA). Podporované prohlížeče pro práci s portálem jsou Internet Explorer verze 7 a vyšší a Mozilla Firefox verze 3.5 a vyšší.Další informace

Akciová společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a. s.
Podnětem ke vzniku této společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007.
Od uvedeného data nabízí služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a. s. Disponuje technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.
Copyright © 2010 Pražská Plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská Plynárenská a.s.
ppd-dip-1.0